Tag Archives: thành lập hộ kinh doanh

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh từ năm 2021

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu kinh doanh với quy mô nhỏ và số vốn không quá lớn có thể lựa chọn thành lập hộ kinh doanh. Sau đây là những thông tin cần thiết về thủ tục thành lập hộ kinh doanh theo quy định mới được ban hành. 1. Hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh …

Tư vấn thủ tục thành lập Hộ kinh doanh

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ SƠ THÀNH LẬP …