Tag Archives: quy định về bảo đảm đầu tư

Quy định của pháp luật về bảo đảm đầu tư

Một trong những mối quan tâm hàng đầu khi một nhà đầu tư nước ngoài đầu tư ở Việt Nam hoặc ở một nước nào đó là việc Bảo đảm đầu tư của nước sở tại bên cạnh các mối quan tâm khác như tình hình chính trị ổn định, văn hóa, giá cả sức lao động, chính sách thuế, …