Tag Archives: phá sản là gì

So sánh giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp

1/ Sự giống nhau: Nếu nhìn vào hiện tượng thì giữa phá sản và giải thể có nhiều điểm chung như: – Chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp, – Diễn ra quá trình phân chia tài sản còn lại của doanh nghiệp, – Giải quyết quyền lợi cho người làm công… 2/ Sự khác nhau: Tuy nhiên, …