Tag Archives: Những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật

Điều 5 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau: 1. Các trường hợp theo quy định tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính. Bao gồm: – Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp …