Tag Archives: nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện

Thành lập chi nhánh hay thành lập văn phòng đại diện ?

Chi nhánh Về hoạt động kinh doanh, chi nhánh được thực hiện các hoạt động có mục đích sinh lời trong phạm vi những ngành, nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, không phải bất cứ ngành, nghề nào được đăng ký bởi doanh nghiệp, chi nhánh cũng được phép hoạt động. Việc chi nhánh được …