Tag Archives: mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ

Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ

 HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ   Hợp đồng chuyển giao công nghệ ……. (bao gồm tên công nghệ và tên của Sản phẩm) giữa (Tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ đầy đủ, nơi đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khoa học và công nghệ, số tài khoản, nơi mở tài khoản của Bên giao công …