Tag Archives: kinh doanh karaoke

Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 1. Cơ sở pháp lý Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDLQuy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động vă hóa và kinh doanh …

Thủ tục đăng kí kinh doanh dịch vụ Karaoke

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định  01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ Sủa đổi, bổ sung, thay thế các quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc …