Tag Archives: kinh doanh cầm đồ trực tuyến

Thủ tục, điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

I. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ 1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Đối với người Việt Nam: Đã bị khởi …