Tag Archives: hồ sơ thành lập văn phòng đại diện

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Điều kiện thực hiện Thương nhân nước ngoài được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau: Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định; Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký; Nội …