Tag Archives: hồ sơ cấp giấy phép xuất khẩu gạo

Thủ tục xin giấy phép xuất khẩu gạo

Cơ sở pháp lý Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo; Thông tư 12/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/2/2013 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kho chứa thóc và cơ sở xay, xát thóc gạo. Điều kiện thực hiện Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Được thành …