Tag Archives: Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn

Mức phạt doanh nghiệp góp vốn sai hình thức?

Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC quy định Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác như sau: 1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch …