Tag Archives: giấy phép lao động đối với người nước ngoài

Thời hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài 2021

Thời hạn của giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là không quá 02 năm được quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021, cụ thể như sau: Người nước ngoài làm tại Việt Nam Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn …