Tag Archives: điều kiện thành lập và hoạt động ngân hàng cổ phần

Điều kiện thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

Điều kiện đối với thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần 1. Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần 1.1. Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định là 3.000 tỷ đồng; 1.2. Cổ đông sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp …