Tag Archives: điều kiện kinh doanh casino

Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh casino

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino a) Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có hoạt động kinh doanh casino; b) Doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư tối thiểu …