Tag Archives: Điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước

Điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước

Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Theo đó, điều kiện chào bán trái phiếu được quy định như sau: **Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền (không …