Tag Archives: điểm mới về con dấu doanh nghiệp

04 điểm mới về con dấu doanh nghiệp từ ngày 01/01/2021

Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) có nhiều điểm mới liên quan đến con dấu doanh nghiệp so với quy định hiện nay tại Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể: 1. Dấu dưới hình thức chữ ký số là dấu của doanh nghiệp Khoản 1 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định dấu của doanh …