Tag Archives: Đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Tên thủ tục: Đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực: Hoạt động ngoại hối Trình tự thực hiện: + Bước 1: Bên đi vay gửi hồ sơ đến cơ quan xác nhận đăng ký …