Tag Archives: con dấu công ty

Thủ tục, điều kiện kinh doanh Sản xuất con dấu

I. Điều kiện kinh doanh “Sản xuất con dấu” 1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Đối với người Việt Nam: Đã bị khởi …