Tag Archives: chỉ dẫn địa lý

Các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý

Điều 129, Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định các hành vi xâm phậm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý như sau: 1. Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn …