Tag Archives: chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Luật sư tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh (giải thể)

– Trình tự thực hiện: * Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. * Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ qua cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp * Bước 3: Căn cứ theo hồ sơ trong 05 ngày làm việc, …