Tag Archives: các loại hình xử phạt thuế

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều 6, Thông tư  166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau: 1. Phạt cảnh cáo Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định áp dụng hình thức …