Tag Archives: các hành vi vi phạm về thuế

Các hành vi vi phạm hành chính về thuế

Khoản 3, Điều 1 Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định về các hành vi vi phạm hành chính về thuế bao gồm các hành vi sau: – Hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế: Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế: hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo …