Tag Archives: trang thiết bị y tế

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tên thủ tục: Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở pháp lý: – Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị …