Tag Archives: giấy phép karaoke

Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 1. Cơ sở pháp lý Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDLQuy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động vă hóa và kinh doanh …