Giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC

Giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC là giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các cơ sở kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) ghi nhận đạt đủ điều kiện kinh doanh thiết bị PCCC theo quy định của pháp luật.

Điều kiện kinh doanh thiết bị PCCC

Để được cấp giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC, cơ sở kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Có địa điểm kinh doanh cố định, phù hợp với quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
 • Có phương án phòng cháy và chữa cháy được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phê duyệt.
 • Có phương án đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình kinh doanh.
 • Có đủ nhân lực và phương tiện để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
 • Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh.

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC

Cơ sở kinh doanh có nhu cầu cấp giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền. Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC (theo mẫu).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh.
 • Bản sao phương án phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phê duyệt.
 • Bản sao phương án đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình kinh doanh.
 • Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC. Trường hợp không cấp giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hiệu lực của giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC

Giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC có hiệu lực trong thời hạn 5 năm. Trước khi giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC hết hạn 3 tháng, cơ sở kinh doanh phải nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC.

Hủy bỏ giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC

Giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC bị hủy bỏ trong các trường hợp sau:

 • Cơ sở kinh doanh tự nguyện đề nghị hủy bỏ giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC.
 • Cơ sở kinh doanh không còn đáp ứng các điều kiện kinh doanh thiết bị PCCC.
 • Cơ sở kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh thiết bị PCCC

Cơ sở kinh doanh thiết bị PCCC có trách nhiệm:

 • Chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
 • Niêm yết công khai giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC tại địa điểm kinh doanh.
 • Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình kinh doanh.

Kết luận

Giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC là giấy tờ quan trọng, là cơ sở để cơ sở kinh doanh thực hiện các hoạt động kinh doanh thiết bị PCCC. Do đó, các cơ sở kinh doanh thiết bị PCCC cần lưu ý các quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thiết bị PCCC để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan