Tag Archives: tư vấn tăng vốn điều lệ

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Thông tư 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần. II. ĐIỀU KIỆN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Vốn điều lệ công ty cổ phần …

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: 1. Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ công ty của: Hội động cổ đông công ty cổ phần; Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên; Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên; Hội đồng hợp danh công ty hợp danh; Quyết …