THÀNH LẬP CÔNG TY

Kinh doanh dịch vụ Karaoke

thiet-ke-karaoke-ACB-3

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; 2. Nghị định  01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ Sủa đổi, bổ sung, thay thế các quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm  vi chức …

Thủ tục thành lập vũ trường

Vũ trường

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; 2. Nghị định  01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ Sủa đổi, bổ sung, thay thế các quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm  vi chức …

Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

quản trị nội bộ công ty

Công ty Luật Việt Phú là công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn quản trị nội bộ cho các doanh nghiệp, các hoạt động dịch vụ chúng tôi cung cấp gồm 1. Xây dựng  hoạt động, tổ chức quản lý và điều hành Doanh nghiệp – Phân tích mô hình quản lý thực tại của Doanh …

Thủ tục thành lập công ty Xây dựng

Công ty Xây dựng

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 3. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ …

Chuyển đổi loại hình công ty Cổ phần thành công ty TNHH Một thành viên

Chuyển đổi cổ phần thành TNHH một thành viên

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 3. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ …

Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như sau: 1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên …

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Quản lý công ty cổ phần

Tại Điều 134 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về cơ cấu tổ chức công ty cổ phần như sau: 1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác: a) Đại …

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

sàn giao dịch BĐS

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 3. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 4. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng …

Các trường hợp Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thu hồi giấy chưng nhận

Theo quy định tại Điều 211 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định Doanh nghiệp bị  thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây: 1. Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo; 2. Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản …

Tiêu chuẩn Siêu thị và phân hạng siêu thị

Young woman buying plum wine in supermarket

Được gọi là Siêu thị và phân hạng Siêu thị nếu cơ sở kinh doanh thương mại có địa điểm kinh doanh phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại tỉnh, thành phố và có quy mô, trình độ tổ chức kinh doanh đáp ứng các tiêu chẩn cơ bản của một trong ba hạng Siêu thị …