Thành lập công ty

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Hà Nội

Bắt nguồn từ những phản hồi về khó khăn của khách hàng trong quá trình xây dựng một doanh nghiệp mới. Khách hàng có quá nhiều công việc phải chuẩn bị, riêng các thủ tục thành lập doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian, đặc biệt đối với những khách hàng không quá am hiểu về luật kinh doanh. Từ …

Quy định mới về hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam

Tháng 9 năm 2021, Chính Phủ ban hành Nghị Định 85/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 52/2013 về thương mại điện tử (Nghị Định Thương Mại Điện Tử). Nghị Định 85/2021 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 với những thay đổi đáng kể về điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài …

Dịch vụ thành lập công ty uy tín tại Hà Nội

Kể từ khi Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội ban hành có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, thì các thủ tục về thành lập công ty/doanh nghiệp cho tổ chức; cá nhân không còn rườm rà, phức tạp như trước đây. Chưa bao giờ những thủ tục hành chính này lại dễ dàng như thời điểm bây giờ. Khi những thủ …

Giấy phép thành lập công ty vận tải kho bãi

Vận tải kho bãi là một ngành không mới tại Việt Nam. Sau thời kỳ suy thoái do ảnh hưởng của sự sụt giảm nền kinh tế, hiên nay ngành này đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Đây cũng là ngành thu hút nhiều lao động. Chi tính riêng trong tháng 1 năm 2016.  Vận tải kho bãi tạo công ăn …

Khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, thì các phương thức sản xuất, tổ chức doanh nghiệp ngày càng đa dạng và mở rộng. Hiện nay trên phương diện lý thuyết có khá nhiều quan niệm khác nhau về doanh nghiệp, mỗi quan niệm đều mang trong …