TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Luật sư tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh (giải thể)

e8etu-van-phap-luat-doanh-nghiep-16

– Trình tự thực hiện: * Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. * Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ qua cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp * Bước 3: Căn cứ theo hồ sơ trong 05 ngày làm việc, …

Thủ tục cấp giấy phép đo đạc bản đồ 2017

giấy phép đo đạc bản đồ

I. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; Có ít nhất một (01) kỹ thuật trưởng: Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực …

Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh casino

Infinite opportunities to satisfy your passion for table games await...

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino a) Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có hoạt động kinh doanh casino; b) Doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư tối thiểu …

Thủ tục xin giấy phép xuất khẩu gạo

vplogo

Cơ sở pháp lý Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo; Thông tư 12/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/2/2013 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kho chứa thóc và cơ sở xay, xát thóc gạo. Điều kiện thực hiện Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Được thành …

Quy định giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chuyển đổi cổ phần thành TNHH một thành viên

Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014; Luật đầu tư 2014; Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; Điều kiện giải thể Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp …

Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện

Chia công ty cổ phần

Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014; Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Điều kiện thực hiện Theo quy định Luật doanh nghiệp, thì doanh nghiệp có quyền …

Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn

giảm vốn công ty cổ phần

Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014; Luật đầu tư 2014; Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; Điều kiện giải thể Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp …

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Thay đổi chủ sở hữu 1TV

Điều kiện thực hiện Thương nhân nước ngoài được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau: Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định; Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký; Nội …

Thủ tục Giải thể công ty Cổ phần

Businessman hand hold a light bulb

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ SƠ THÀNH LẬP …

Thủ tục hợp nhất công ty TNHH hai thành viên

thành lập công ty cổ phần

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ SƠ THÀNH LẬP …