TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Thủ tục hợp nhất công ty TNHH hai thành viên

thành lập công ty cổ phần

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ SƠ THÀNH LẬP …

Thủ tục Giải thể công ty TNHH Một thành viên

mua công ty cổ phần

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ SƠ GIẢI THỂ …

Thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh công ty, văn phòng đại diện công ty;

tư vấn doanh nghiệp

Thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh công ty, văn phòng đại diện công ty; I . CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và …

Thành lập công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên

Thủ tục cấp giấy phép thành lập công ty TNHH một thành viên; I . CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn …

Luật sư tư vấn cấp giấy phép thành lập công ty cổ phần 2017

thành lập công ty cổ phần

Thủ tục cấp giấy phép thành lập công ty cổ phần; I . CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng …

Tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

thành lập doanh nghiệp

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên; I . CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư …

Tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

18835503649_c21017e938_b

Mỗi doanh nghiệp đều có tên riêng và được pháp luật công nhận, bảo hộ. Mọi hành vi sử dụng tên doanh nghiệp khi chưa được sự cho phép của doanh nghiệp nếu gây tổn hại đến uy tín, tài sản của doanh nghiệp đều bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. Hiện nay, đối với việc …

Các trường hợp tên trùng và tên gây nhầm lẫn

ten-doanh-nghiep-2

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp cũng như tại Điều 42 Luật doanh nghiệp 2014 thì việc quy định các trường hợp tên trùng và tên gây nhầm lẫn được thực hiện như sau: 1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đặt tên doanh nghiệp …

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thuốc thú y

dot-kich-co-so-san-xuat-thuoc-thu-y-chui-o-sai-gon (1)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC: Cơ sở pháp lý Luật thú y 2015; Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật thú y; Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong …