THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

tải xuống (20)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật doanh nghiệp số 63/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015/ của Chính Phủ quy định về Đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI: Giấy đề nghị đăng …

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

tải xuống (13)

I. CƠ  SỞ PHÁP LÝ –   Luật Doanh nghiệp 2014; –   Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; –   Nghị định 78/2015/NĐ-CP; –   Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Trước hết để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, …

Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh

tải xuống (1)

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh do đại diện pháp luật công ty ký (Luật sư hướng dẫn kê khai thông tin); Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh và đăng ký thuế chi nhánh; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế …

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp năm 2017

DNTN & TNHH

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp. II. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp. Danh sách thành viên và …

thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính 2017

tđ trụ sở

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 3. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ …

Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Muốn-chuyển-đổi-công-ty-cổ-phần-sang-công-ty-TNHH

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ SƠ  Giấy đề …

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

tu-van-thu-tuc-tang-von-dieu-le-cong-ty

I.HỒ SƠ  CẦN CHUẨN BỊ: Biên bản họp  của Hội động cổ đông  về việc tăng vốn điều lệ công ty của: Quyết định về việc tăng vốn điều lệ công ty; Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh – tăng vốn điều lệ công ty; Báo cáo tài chính đối với việc giảm vốn điều lệ công ty; …

Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

Giải thể công ty hợp danh

Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Điều kiện thực hiện Về …

Thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty

giải thể doanh nghiệp thực trạng và kiến nghị

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh – bổ sung ngành nghề. Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh – bổ sung ngành nghề. Quyết định bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn đối với ngành nghề kinh doanh bổ sung yêu cầu có điều …