THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

tải xuống (47)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Thông tư 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần. II. ĐIỀU KIỆN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Vốn điều lệ công ty cổ phần …

Thủ tục thay đổi cơ cấu góp vốn/Cơ cấu thành viên

tải xuống (41)

Việc thay đổi cơ cấu phần vốn góp là điều diễn ra thường xuyên trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp khi doanh nghiệp muốn mở rộng/thu hẹp quy mô hoạt động hay chỉ đơn giản là thành viên có nhu cầu góp thêm hoặc giảm vốn, tuy nhiên trước khi thay đổi cơ cấu phần vốn góp hoặc …

Thủ tục thay đổi thông tin thành viên

tải xuống (40)

Thông tin thành viên thay đổi về CMND, hộ khẩu, địa chỉ, do vậy doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi cập nhật kip thời lên giấy phép kinh doanh để công việc thuận tiện hơn khi đi làm việc hoặc giao dịch với đối tác, ngân hàng, cơ quan nhà nước. Quý khách Scan qua email những thông tin …

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

tải xuống (34)

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: 1. Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ công ty của: Hội động cổ đông công ty cổ phần; Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên; Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên; Hội đồng hợp danh công ty hợp danh; Quyết …

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH 2017

tải xuống (1)

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 3. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp. II – THÀNH PHẦN HỒ …

Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

tải xuống (33)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1.Luật doanh nghiệp số 63/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2.Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015/ của Chính Phủ quy định về Đăng ký doanh nghiệp; 3.Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG …

Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

tải xuống (28)

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật doanh nghiệp số 63/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015/ của Chính Phủ quy định về Đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; II.TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY …

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

tải xuống (22)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ – Luật doanh nghiệp số 63/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; – Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015/ của Chính Phủ quy định về Đăng ký doanh nghiệp; – Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. II.TRÌNH TỰ, THỦ TỤC Trường hợp chủ sở …

Chuyển đổi từ công ty TNHH 2 thành viên trở lên sang công ty TNHH 1 thành viên.

Tư-vấn-thay-đổi-loại-hình-doanh-nghiệp-sblaw-1

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật doanh nghiệp số 63/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015/ của Chính Phủ quy định về Đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI: Giấy đề nghị đăng …