DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế

        TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Số: …….          V/v đề nghị gia hạn nộp thuế                    ………., ngày……….tháng ……..năm ……       Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản …

Các hành vi vi phạm hành chính về thuế

Khoản 3, Điều 1 Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định về các hành vi vi phạm hành chính về thuế bao gồm các hành vi sau: – Hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế: Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế: hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo …

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều 6, Thông tư  166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau: 1. Phạt cảnh cáo Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định áp dụng hình thức …

Những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật

Điều 5 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau: 1. Các trường hợp theo quy định tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính. Bao gồm: – Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp …

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế năm 2016

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo …

Cách tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

Điều 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực ngày 06/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về cách tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tình thuế như sau: 1. Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác. Thu nhập chịu …

Dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp

Dịch vụ mà Công ty luật Việt Phú cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế và hỗ trợ tuân thủ quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ …

Dịch vụ kê khai báo cáo thuế hàng tháng

Báo cáo thuế hàng tháng là hoạt động kê khai, nộp báo cáo thuế Giá trị gia tăng của doanh nghiệp tại Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Việc báo cáo thuế hàng tháng đúng và đủ sẽ tạo điều kiện tốt cho việc quyết toán thuế cuối năm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải tiến …

Tư vấn thuế doanh nghiệp

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên sâu và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế, tài chính…, Công ty luật Việt Phú đưa ra dịch vụ tư vấn pháp luật về Thuế nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhân, doanh nghiệp. Tư vấn pháp luật thuế là một trong những dịch vụ …