hue

Thủ tục giải thể công ty Hợp danh

Giải thể công ty hợp danh

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 3. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ …

Thủ tục hợp nhất công ty Cổ phần

2012.11.14.10.31.41hop-nhat-cong-ty cổ phần

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 3. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ …

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

điều chỉnh giay-chung-nhan-dau-tu

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư ; 3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ …

Mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế

Mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế

        TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Số: …….          V/v đề nghị gia hạn nộp thuế                    ………., ngày……….tháng ……..năm ……       Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản …

Quy định của pháp luật về bảo đảm đầu tư

tải xuống (1)

Một trong những mối quan tâm hàng đầu khi một nhà đầu tư nước ngoài đầu tư ở Việt Nam hoặc ở một nước nào đó là việc Bảo đảm đầu tư của nước sở tại bên cạnh các mối quan tâm khác như tình hình chính trị ổn định, văn hóa, giá cả sức lao động, chính sách thuế, …

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

to_khai_dang_ky_ban_quyen_tac_gia.OTTg99y4ZZ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT 1. Người nộp tờ khai đăng ký Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Là: (1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sinh ngày:…….. tháng……. năm………………………………………………………………………………………………………………………… Số CMND/Hộ chiếu:……………….. ngày cấp:…………… tại:…………………………………………………………………………….. …

Báo giá thành lập doanh nghiệp

thành lập công ty

 GÓI DỊCH VỤ (VNĐ)  NỘI DUNG  THỜI GIAN  GÓI SIÊU RẺ 950.000 đ 1. Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; 2. Tư vấn nộp hồ sơ, nhận kết quả cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 3. Tư vấn khắc dấu công ty và tư vấn đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên cổng …

Các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý

doc-quyen-cua-tac-gia

Điều 129, Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định các hành vi xâm phậm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý như sau: 1. Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn …

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

dieu-chinh-du-an_1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư ………(số, ngày …