hue

Thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

chuyển 2 TV thành 1 thành viên

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người bán, người mua). Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người mua: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Hợp đồng mua bán và các giấy tờ chứng …

Thủ tục thay đổi thay đổi địa chỉ chi nhánh

Thay đổi chủ sở hữu 1TV

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh do đại diện pháp luật công ty ký (Luật sư hướng dẫn kê khai thông tin); Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh và đăng ký thuế chi nhánh; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế …

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

giải thể 2014

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ công ty của: Hội động cổ đông công ty cổ phần. Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên. Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên. Hội đồng hợp danh công ty hợp danh. Quyết định …

Thị trường mua bán, sáp nhập tại việt nam: 10 năm và những chuyển biến mạnh mẽ

mua bán sáp nhập tại việt nam

DNTM) Trong quá trình hội nhập và phát triển trên thế giới, người ta thường hay nhắc đến M&A (viết tắt của Merges and Acquisitions, tiếng Anh có nghĩa là sáp nhập và mua lại). Sáp nhập, mua lại là một trong những chiến lược quan trọng trong việc mở rộng và tăng trưởng của doanh nghiệp. M&A được biết …

Giải thể doanh nghiệp – thực trạng và kiến nghị

giải thể doanh nghiệp thực trạng và kiến nghị

            Trong vòng đời doanh nghiệp, khi gặp khó khăn, doanh nghiệp có thể ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định. Đây là một dạng rút lui tạm thời khỏi thị trường. Tuy nhiên, khi không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải rút lui khỏi …

Xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư

xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư

1. Các dự án đầu tư sau đây phải có tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư: a) Dự án năng lượng; b) Dự án nuôi, trồng, đánh bắt, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy hải sản; c) Dự án đầu tư trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò, khai thác và chế …

Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh

phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh

1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên …

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ logistics

cong-ty-logistics

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 5. Nghị định số 140/2007/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết của luật thương mại về kinh doanh dịch vụ logistics 6. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT …

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xã hội

DN XÃ HỘI

1. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập đối với doanh nghiệp xã hội được thực hiện trong các trường hợp sau đây: a) Doanh nghiệp xã hội được chia hoặc tách thành các doanh nghiệp xã hội. b) Các doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội hợp nhất thành doanh nghiệp xã hội. c) Sáp nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xã …

So sánh giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp

eqewqeqw

1/ Sự giống nhau: Nếu nhìn vào hiện tượng thì giữa phá sản và giải thể có nhiều điểm chung như: – Chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp, – Diễn ra quá trình phân chia tài sản còn lại của doanh nghiệp, – Giải quyết quyền lợi cho người làm công… 2/ Sự khác nhau: Tuy nhiên, …